How to: ZwiftPower


Waarom ZwiftPower?

Om ook op ZwiftPower als club te kunnen groeien, vragen we je je aan te sluiten bij ons team op dit platform.
 
ZwiftPower is een platform waar uitslagen van Zwift-races in worden bij gehouden. Voor ons niet verder niet heel relevant, want wij gaan voor de social rides. Maar voor ons als organiserende groep loont het toch om op dit platform veel leden te werven!
 
Hieronder vind je een stapsgewijze instructie hoe je kunt lid worden van ons Team op ZwiftPower.
(voor als je nog geen account op ZwiftPower hebt)

Why ZwiftPower?

Because we would like to grow as a club on ZwiftPower, we would like to ask you to join our team on this platform.
 
ZwiftPower is a platform for Zwift race results. Not relevant for our activities, because we are doing social rides only. But for us as organising party it will be rewarding to gain as much clubmembers for our team as possible.
 
Beneath you can find a step-by-step guide how you can become a member of our Team on ZwiftPower.
(when you don't have an account on ZwiftPower yet)


How to connect to ZwiftPower


Stap 1 in Zwift:

Log in op my.zwift.com/profile/connections


Stap 2:

Lokaliseer het grijze ZwiftPower icoon en selecteer direct onder het icoon de optie Opt-In.

Hiermee geef je toestemming dat je Zwift event resultaten en Zwift account gedeeld worden met ZwiftPower.com.


Stap 3 in ZwiftPower:

Als het het nog niet gedaan had, ga naar www.zwiftpower.com en selecteer het blauwe 'profiel' icoon rechtsboven.


Stap 4:

Selecteer 'Register'


Stap 5:

Lees de voorwaarden, wanneer je akkoord gaat selecteer je 'I agree to these terms'.


Stap 6:

Vul de gevraagde informatie verder in en de veiligheidscode.


Stap 7:

Selecteer 'Submit'.


Stap 8:

Eenmaal ingelogd op www.zwiftpower.com selecteer 'Connect' bovenin de pagina.


Stap 9:

Vul je 'Zwift ID' in.

Waar vind je je Zwift ID op Zwift:

 • Ga naar www.zwift.com/feed en log in
 • Selecteer 'Just me'.
 • Selecteer de recenste activiteit.
 • Selecteer het tandwiel icoontje.
 • Hover over de button 'Download Fit File'
 • Links onderin van je browser verschijnt https://s3-fit-prd-uswest2-zwift.s3.amazonaws.com/prod/<<Zwift ID>>/<<unique number>>.
 • Het nummer onder <<Zwift ID>> is jouw Zwift ID.

Stap 10:

Selecteer 'Connect'


Stap 11 op Zwift:

Verander je 'Last name' (je achternaam) op Zwift, zorg dat daar de cijfers van je Zwift ID in staan, zodat dit nummer ook in je naam op ZwiftPower zichtbaar wordt.

Bv: Als je Monica Klein heeft en je ID nummer is 1234 dan verander je je naam in Monica Klein1234.


Stap 12 in ZwiftPower:

Nadat je je Zwift ID nummer in je achternaam hebt gezet op Zwift, wacht een ogenblik en ga dan naar ZwiftPower. Selecteer: 'Connect my account'.


Stap 13:

Lees de voorwaarden en vink de 2 corresponderende checkboxes aan dat je akkoord bent. Zo geef je ZwiftPower toegang tot de voorgenoemde informatie.


Step 14:

Selecteer 'Agree'


Bijna klaar!


Stap 15:

In ZwiftPower selecteer je 'Team' in het menu.


Stap 16:

Zoek Team 'Liv Velocity'


Stap 17:

Klik op Team 'Liv Velocity'


Stap 18:

Bovenaan de nieuwe pagina klik je op 'Join Team Liv Velocity'.


Stap 19:

En nu vieren dat je deze bizarre waslijst aan stappen hebt overwonnen! Je hebt het voor elkaar gekregen! Je bent lid!

Step 1 in Zwift:

Log in to my.zwift.com/profile/connections


Step 2:

Locate the grey icon and select Opt-In directly underneath it.

Selecting Opt-In means you consent to share your event results and Zwift profile on ZwiftPower.com

 


Step 3 in ZwiftPower:

If you haven't done so already, go to www.zwiftpower.com and select the blue 'profile' icon in the top right corner.


Step 4:

Select 'Register'.


Step 5:

Read the terms and conditions and if you agree select 'I agree to these terms'.


Step 6:

Fill in the required information and type in the security confirmation code.


Step 7:

Select 'Submit'.


Step 8:

Once logged in to www.zwiftpower.com select 'Connect' at the top of the page.

 


Step 9:

Enter your 'Zwift ID'.
How to find your Zwift ID in Zwift:

 • Go to www.zwift.com/feed and login, if necessary.
 • Select 'Just Me'.
 • Select the most recent activity.
 • Select the cogwheel icon.
 • Hover over 'Download Fit File'.
 • In the bottom left corner of the browser locate https://s3-fit-prd-uswest2-zwift.s3.amazonaws.com/prod/<<Zwift ID>>/<<unique number>>.
 • The number <<Zwift ID>> is your Zwift ID.

 


Step 10:

Select 'Connect'.


Step 11 in Zwift:

Update your user 'Last Name' in Zwift to contain your 'Zwift ID Personal' 'Number' found on ZwiftPower.

If your name is Monica Klein and your ID is 1234, you'll change your name to Monica Klein1234.

 

 


Step 12 in ZwiftPower:

After you add your Zwift ID number to your name, wait about a minute then go back to the Zwift Power page and select 'Connect my account'.

 


Step 13:

Read the consent form and privacy statement then select the two corresponding boxes stating you agree to give Zwift Power access to the aforementioned information.


Step 14:

Select 'Agree.'


Almost there!


Step 15:

In ZwiftPower click 'Team' in the menu.

 


Step 16:

Find Team 'Liv Velocity'


Step 17:

Click Team 'Liv Velocity'


Step 18:

On the new page click 'Join Team Liv Velocity' on the top right.


Step 19:

Now celebrate your victory on this crazy step-by-step 'how to'. You did it! You are in!