Velocity Groepsrijden


2 aan 2

We fietsen maximaal met 2 rensters naast elkaar. Zo houden we onze groep smal en flexibel. Bovendien is het volgens de wet niet toegestaan om met meer dan 2 rensters naast elkaar te fietsen.

Compact rijden

We willen de groep zo compact mogelijk houden. Dit bereiken we door goed aan te sluiten bij onze voorgangster en niet te breed naast elkaar over de weg te fietsen. Op die manier kan het overige verkeer (bv auto’s) ons sneller en makkelijker passeren en komen ze minder snel in de groep.

 

Prettig in de groep fietsen

Wij houden van het fietsen in een prettige en ontspannen groep. Dit doen we door te letten op de volgende punten:

 • We houden onze rijlijn recht. We rijden dus nergens plotseling omheen en we slingeren ook niet.
 • We fietsen in een gelijkmatig tempo. Dit houdt in dat we niet opeens remmen of versnellen.
 • We houden onze benen niet zomaar stil.

Door je aan bovenstaande punten te houden rijden we prettiger als groep, want de rensters achter je kunnen je wiel veel makkelijker en veiliger volgen. Bovendien rijden we dan als een compacte groep.

 
Doordraaien
Bij Velocity Ladies rijden we allemaal minimaal een keer per rit op kop in de groep. Om iedereen op kop te laten komen, gebruiken we het doordraaisysteem 'speeddaten'. Dit doordraaisysteem houdt geen rekening met de windrichting.

Wanneer er wordt doorgedraaid, wordt bepaald door de renster die op positie #1 fietst (zie het bovenste deel in de afbeelding hierboven). Op het moment dat zij een teken geeft gaat ze van kop af. Dat teken is een handgebaar, namelijk: met je wijsvinger omhoog of omlaag een draaibeweging maken, ondersteunt door de roep: “Draaien!” 

 

Doordraaien gaat bij Velocity Ladies zo:
 1. De rechterrij in de groep (rensters #1, 3, 5, 6) mindert vaart.
 2. Zodra er voldoende plaats is, schuift renster #2 naar de vrije plek van
  renster #1.
 3. Renster #7 gaat achter renster #8 fietsen.
Het is belangrijk dat de rechterrij vaart mindert. Zo hoeft renster #2 niet te versnellen om voor renster #1 komen. Zodra dit wel gebeurt, zal de groep alleen maar harder en harder gaan fietsen. En dat willen we juist voorkomen.
 
Goed te weten: De renster op positie #1 bepaalt wanneer er gedraaid wordt. Zij doet dit uiteraard altijd in overleg met de renster op positie #2.
Stel dat de renster op #2 al kapot zit en de renster op #1 zich super goed voelt, moet het niet zo zijn dat renster #1 lekker lang op kop blijft, terwijl #2 het daardoor te zwaar krijgt. Overleg dus altijd!
 
Temporiseren
Soms zullen we onderweg het tempo laten zakken (temporiseren) of bij een kruising/op een veilige plek wat langer staan wachten. Dit om de groep weer bij elkaar te laten komen of voor de veiligheid.
 
Stoppen

Wanneer we stoppen doen we dit zo veilig mogelijk. Het liefst gaan we als groep helemaal van de weg af. We zorgen er daarbij altijd voor dat andere weggebruikers langs onze groep kunnen. Naast de weg staan we met maximaal 2 rensters naast elkaar en zo dicht als mogelijk bij elkaar.

 
De ritleidster geeft aan wanneer we weer verder fietsen. Kijk altijd ook zelf voordat je de weg op rijdt: is de weg vrij en veilig? 

 

Single rijden / Ritsen / op 1 lijn fietsen

Soms is het belangrijk dat we als groep smaller worden. Dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties:

De weg wordt smaller;

We moeten iemand passeren over een smal fietspad;

Een breder voertuig wil langs onze groep rijden vanuit tegengestelde richting.

We worden als groep smaller door achter elkaar te gaan fietsen. Dit noemen we ‘Single rijden’ (ook wel ‘Ritsen’ of ‘Op 1 lijn’ genoemd). De voorste renners en de ritleidster schatten de verkeersituatie in. Als zij zien dat wij als groep smaller moeten worden geven ze hier een teken voor. Dit is een handgebaar, namelijk: het omhoogsteken van de wijsvinger, ondersteunt door de roep: “Single rijden!”

Het “Single rijden” bij Velocity Ladies gaat als volgt: 

 1. De rechterrij (rensters #1, #3, #5) maakt ruimte: de voorste rensters versnellen, de achtersten vertragen (alsof een harmonica uit elkaar wordt getrokken).
 2. De linkerrij (rensters #2, #4, #6) van de groep schuift in.

Als we weer naast elkaar kunnen fietsen, worden ten teken 2 vingers omhooggestoken, ondersteund door de roep “Dubbel”. De rensters nemen daarna hun oorspronkelijke positie weer in.


Velocity Ritleidsters


Bij Velocity werken we met ritleidsters, ook wel bekend onder de term “Wegkapitein”. Bij een grotere groep wordt er door de ritleidster een assistent aangewezen. Deze assistent kijkt met de ritleidster mee of de groep het tempo goed aankan, of de groep compleet is, etc.

De ritleidster is NIET altijd de voorste rijdster van de groep. Dit komt door het doordraaien van de groep.

 

Ritleidsters

De Velocity Ritleidsters zijn er voor onze veiligheid. De taken van een ritleidster zijn:

 • Erop letten dat de geldende verkeersregels worden opgevolgd;
 • Ervoor zorgen dat de groep zich aan de Velocity Gedragsregels houdt;
 • Proberen om ons de ritten zo soepel als mogelijk en zonder incidenten te laten fietsen.

 

Aanspreekpunt, beslisser en handhaver

De ritleidster is het aanspreekpunt binnen de groep maar ook voor derden (bv hulpdiensten of andere weggebruikers). Zij heeft na overleg met de groep het laatste woord (bij bv. onduidelijkheden). Maar spreekt ook deelnemers aan op hun gedrag tijdens een rit. Dit laatste is zeker niet altijd een even leuke taak.

We verwachten dat de aanwijzingen van onze ritleidsters worden opgevolgd en dat onze ritleidsters worden ondersteund in hun taak.

 

Eigen verantwoordelijkheid

We zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en die van de groep. De Velocity Ritleidsters ondersteunen dit slechts. Zorg daarom zelf dat je de Velocity Gedragsregels, het Groepsrijden en de Signalen & Roepen kent.

De ritleidster is namelijk NOOIT aansprakelijk voor jouw handelen tijdens een rit.

 

Samenvattend:

Velocity Ritleidster: aanvoerster, aanspreekpunt, besluitvoerder.

Voorste rijdster: de dame voorop (gerouleerd), zij bepaalt op aanwijzen van ritleidster het tempo en geeft gevaren tijdig aan.

Assistent: de dame die met de ritleidster meekijkt.

 


Signaleren & Roepen


 

In de wielerwereld bestaan universele signalen om gevaar aan te geven. Vaak is dat een duidelijk arm-/handgebaar met een 'roep'. Signaleer RUIM van tevoren en geef de aanwijzingen naar achteren toe door!

Linksaf

Steek je hand duidelijk uit naar links, zodat zowel alle meiden in je groep als al het verkeer kan zien waar je heen wilt gaan.

Doe dit als gehele groep, dus ook de achterste rijdsters.

Uitgangspunt

Twee handen aan het stuur, blik op het verkeer.

Rechtsaf

Steek je hand duidelijk uit naar rechts, zodat zowel alle meiden in je groep als al het verkeer kan zien waar je heen wilt gaan.

Doe dit als gehele groep, dus ook de achterste rijdsters.


Verkeer rechts

Beweeg je rechterhand naar achter langs de billen om aan te geven dat er aan de rechterkant van de groep verkeer tegemoet komt.

Roep erbij "Voor!".

 

Beweeg je linkerhand naar achter langs de billen om aan te geven dat er aan de linkerkant van de groep verkeer tegemoet komt.

Roep erbij "Tegen!".

 

Stoppen

Doe je linkerhand omhoog, hou je rechterhand aan de rem. Zorg dat je voor je stopteken teruggeschakeld staat, dat rijdt een stuk lekkerder weg.

Rustiger rijden

Houd je hand met de palm richting het asfalt en je hand op en neer bewegen. Zo weten de meiden achter je dat je rustiger wilt gaan rijden.


Grind

Houd je hand met de palm richting het asfalt en zwaai naar het asfalt. Zo weten de meiden achter je dat daar grind op de weg ligt.

Single - Dubbel

Steek de wijsvinger omhoog als je als groep achter elkaar wilt gaan fietsen en roep "Single!".

Steek 2 vingers omhoog als de groep weer naast elkaar kan fietsen.

Kuil - Paaltje

Wijs naar de grond aan de kant waar het gevaar zit (bv een paaltje of een gat). En roep daarbij specifiek wat het gevaar is. Zo waarschuw je de meiden achter je voor aankomend gevaar en kunnen zij mee uitwijken.


Roepen van achter uit de groep

Auto achter!

Bij verkeer dat de groep van achteren passeert, roep je 'auto achter!'. Roep specifiek wat er van achteren de groep voorbij wil rijden. Roep 'Single!' erbij, als de groep op 1 lijn moet gaan fietsen om ruimte te maken.

Los!

Valt er tussen jou en je voorganger een gaatje, roep dan 'Los!'. Dan weten de meiden voor je dat ze iets te hard gaan. 

 

Zorg er wel voor dat jij er alles aan blijft doen om in de groep aangehaakt te blijven. 

Compleet!

Na een bocht of verkeerslicht wordt de groep altijd een beetje uit elkaar getrokken. Het is de bedoeling dat de voorste rensters niet te hard optrekken, zodat de groep niet te ver uit elkaar getrokken wordt. Zodra de groep na bijvoorbeeld de bocht weer helemaal aangesloten is, roep je als achterste renster: 'Compleet!.

Lek!

Heb je pech onderweg? Roep dan 'Lek!'. Dan weet de groep dat het moet stoppen voor een pechgeval. De term 'Lek' geldt dus niet alleen voor een lekke band. Maar bijvoorbeeld ook voor als de ketting eraf ligt.


 

Ken en gebruik deze signalen & roepen. Geef roepen en signalen ook ALTIJD door. Voorkom vervelende situaties, schade aan je materiaal of valpartijen.

 

Kortom: De voorste rijdster geeft op tijd gevaren op de weg aan. Geef deze signalen door naar achteren. Zo is iedereen binnen de groep op de hoogte van het gevaar. Vertrouw niet blind op diegene die voor je rijdt. Kijk niet alleen naar je directe voorganger, maar kijk ook verder naar voren door de groep heen: komt er een bocht of obstakel aan?

Weet altijd dat je aan het verkeer deelneemt.


Veiligheid Voorop


Al die regels en afspraken zijn er echt niet om jou te pesten. We hebben deze regels en afspraken om samen veilig en fijn te fietsen. Iedereen weet op deze manier wat ze kan verwachten en wat er van haar verwacht wordt. Dat maakt het rijden bij Velocity een stuk leuker en makkelijker!

 

Durf elkaar op ongewenst gedrag aan te spreken. Het gaat immers over onze veiligheid. Vaak zijn anderen zich niet bewust van hun acties. Accepteer het ook wanneer anderen jou aanspreken op jouw gedrag binnen de groep.

 

Op naar vele mooie, gezellige, uitdagende, maar zeker ook VEILIGE kilometers.