Velocity Groepsrijden


2 aan 2

We fietsen maximaal met 2 rensters naast elkaar, zo houden we onze groep smal en flexibel. Daarnaast is het wettelijk niet toegestaan met meer dan 2 fietsers naast elkaar te fietsen.

Compact rijden

We willen de groep zo compact mogelijk houden. Dat betekent dat we proberen aan te sluiten op onze voorgangster en niet te breed naast elkaar fietsen. Als we als een compacte groep fietsen zijn auto’s die ons willen passeren minder geneigd in de groep terecht te komen en kunnen ze ons sneller passeren.

 

Constant rijden
Omdat we rust willen creëren in onze groep houden we tijdens het fietsen onze rijlijn vast. We slingeren dus niet of rijden plotseling ergens omheen. Hierdoor is het voor de rensters achter je veel voorspelbaarder hoe je zult fietsen, waardoor er compacter gereden kan worden.
Gedurende de rit fietsen we in een gelijkmatig tempo, we remmen niet onnodig en houden niet plotseling onze benen stil.
 
Temporiseren
Soms zullen we onderweg het tempo laten zakken (temporiseren) of bij een kruising wat langer staan wachten. Dit om de groep weer te hergroeperen of voor een stukje veiligheid.
 
Stoppen

Wanneer we moeten stoppen doen we dit zo veilig mogelijk. Het liefst helemaal van de weg af. We zorgen er altijd voor dat andere weggebruikers er langs kunnen. Sta met maximaal 2 rensters naast elkaar en maak de groep zo compact mogelijk.

De ritleidster geeft aan wanneer er weer verder gefietst wordt. Kijk zelf ook voordat je de weg op rijdt: is de weg vrij en veilig?

 


Velocity Ritleidsters


Bij Velocity werken we met ritleidsters, ook wel bekend onder de term Wegkapitein. Bij een grotere groep wordt door de ritleidster een assistent aangewezen, deze assistent kijkt met de ritleidster mee of de groep het tempo goed aankan, of de groep compleet is, etc.

De ritleidster is NIET altijd de voorste rijdster van de groep. Meestal wordt er door de groep gerouleerd op kop.

 

Ritleidsters

De Velocity Ritleidsters zijn er voor onze veiligheid. Zij letten erop dat de geldende verkeersregels worden opgevolgd. Ze zorgen dat de groep zich aan de Velocity Gedragsregels houdt en proberen ons onze ritten zo soepel als mogelijk zonder incidenten te laten fietsen.

 

Aanspreekpunt, beslisser en handhaver

De ritleidster is het aanspreekpunt binnen de groep maar ook voor derden. Zij heeft het laatste woord binnen groep (bij bv. onduidelijkheden). Maar spreekt ook deelnemers aan op hun gedrag tijdens een rit. Dit laatste is zeker niet altijd een even leuke taak.

We verwachten dat de aanwijzingen van onze ritleidsters worden opgevolgd en dat onze ritleidsters worden ondersteund in hun taak.

 

Eigen verantwoordelijkheid

We zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en die van de groep. De Velocity Ritleidsters ondersteunen dit slechts. Zorg daarom zelf dat je de Velocity Gedragsregels, het Groepsrijden en de Signalen en Roepen kent.

De ritleidster is namelijk NOOIT aansprakelijk voor jouw handelen tijdens een rit.

 

Samenvattend:

Velocity Ritleidster: aanvoerdster, aanspreekpunt, besluitvoerder.

Voorste rijdster: de dame voorop (gerouleerd), zij bepaalt op aanwijzen van ritleidster het tempo en geeft gevaren tijdig aan.

Assistent: de dame die met de ritleidster meekijkt.

 


Signaleren & Roepen


 

In de wielerwereld bestaan universele signalen om gevaar aan te geven. Vaak is dat een duidelijke armgebaar met een 'roep'. Signaleer RUIM van te voren en geef de aanwijzingen naar achteren toe door!

Linksaf

Uitgangspunt

Rechtsaf


 • Uitgangspunt: 2 handen aan het stuur
 • Linksaf of rechtsaf: hand duidelijk uitsteken naar links of rechts

Verkeer rechts

Stoppen

Rustiger rijden


 • Verkeer rechts/tegenligger rechterkant: wandelaar, hardloper, stilstaande auto): rechterarm naar achteren + "Voor!"
 • Verkeer links/tegenligger linkerkant: linkerarm naar achteren bewegen + “Tegen!”
 • Stoppen: linkerhand omhoog, rechterhand aan de achterrem + "Stoppen!"
 • Rustiger rijden: hand met palm naar de grond op en neer bewegen

Grind

Single - Dubbel

Kuil - Paaltje


 • Grind op de weg: hand met palm naar de grond een zwaaiende beweging laten maken + “Grind!”
 • Single: 1 vinger omhoog + “Single rijden!”: achter elkaar fietsen.
 • Dubbel: 2 vingers omhoog: de situatie is veilig genoeg om weer 2 aan 2 te rijden
 • Kuil/Gevaar op de weg (bv een gat): de arm laag naar de grond wijzen aan de kant van het gevaar + “Gat!” (zo specifiek mogelijk roepen)
 • Paaltjes/obstakels op de weg: lage armbeweging naar achteren aan de kant waar het paaltje/obstakel staat + “Paaltje!”

 • Inhaler van achteren: geen armbeweging, “Auto achter!” (zo specifiek mogelijk)
 • Bij pech: “Lek!”
Ken en gebruik deze signalen en roepen. Voorkom vervelende situaties, schade aan je materiaal of valpartijen.

 

De voorste rijdster geeft tijdig gevaren op de weg aan. Geef deze signalen door naar achteren zodat iedereen binnen de groep op de hoogte is van het gevaar. Wees niet geheel afhankelijk van diegene die voor je rijdt. Kijk niet alleen naar je directe voorganger, maar ook verder naar voren: komt er een bocht of obstakel aan?

Blijf altijd bewust van het feit dat je aan het verkeer deelneemt.

 


Veiligheid Voorop


Al die regeltjes en afspraken zijn er echt niet om jou te pesten. We spreken deze regels en afspraken met elkaar af om samen veilig en fijn te kunnen fietsen. Iedereen weet zo wat ze kan verwachten en wat er van haar verwacht wordt. Dat maakt het rijden bij Velocity een stuk leuker en makkelijker!

 

Durf elkaar ook op ongewenst gedrag aan te spreken. Het gaat immers over onze veiligheid. Vaak zijn anderen zich niet bewust van hun acties. Accepteer het ook wanneer anderen jou aanspreken op jouw gedrag binnen de groep.

 

Op naar vele mooie, gezellige, uitdagende, maar zeker ook VEILIGE kilometers.